Företagspresentation:
Nya KGD40

Reducerad ljusbåge
Kompakt design
Två magneter per pol
Upp till 1000 V


Den nya strömställartypen KGD40 har utvecklats som en likströmsbrytare för applikationer upp till 50 A. Ljusbågen har reducerats till några millisekunder tack vare permanentmagneter i kontakthuset. Två magneter per pol används för att eliminera polkänslighet. På begäran kan avskiljarna fås med dörrkoppling och tillsats för lås.


Elektriska data