C316-Switch
Hem » Huvudbrytare » upp till 132 KW » Ringanslutning

 

C316

Strömställarna i C-serien utgörs av Kraus & Naimers klassiska kambrytare.
Den här serien har lätt åtkomliga anslutningar, även på redan monterad strömställare.

Anslutningarna är antingen åtkomliga horisontellt eller vertikalt.
Strömställarna i C-serien erbjuder en lösning för de flesta kambrytarapplikationer.

fb Katalog 500: Huvudbrytare, underhållsbrytare, lastfrånskiljare