KG211-Switch
Hem » Huvudbrytare » upp till 110 KW » Ringanslutning

 

KG-serien

KG-serien är utmärkta lastfrånskiljare. De är robusta och utformade för att användas som huvud- och underhållsbrytare för elverktyg, kopplingstavlor och instrumenttavlor.

KG-strömställare är extremt kompakta men har också ovanligt stora isolationsavstånd mellan öppna kontakter för högsta säkerhet. KG-strömbrytare har ovanligt väldimensionerade frigångs- och krypströmsavstånd mellan anslutningarna vilka är utformade för enkel och tidsbesparande kablering. Tvångsbrytande huvudkontakter är standard.

Huvudbrytare och huvudbrytare med nödfunktion finns med ett hänglåsbart vred och skyddskåpa för alla inkommande anslutningar för brytartyper upp till KG316. KG211 upp till KG316 finns även med skyddskåpor för utgående anslutningar.

fb Katalog 150: KG-/KH-strömställare 20A - 315A