KG125-Switch
Hem » Huvudbrytare » upp till 110 KW » Skruvanslutning

 

KG-serien

Lastfrånskiljare i KG-serien. De är robusta och utformade för att användas som huvud- och underhållsbrytare för elverktyg, kopplingstavlor och instrumenttavlor.

KG-seriens brytare är kompakta. De har stort isolationsavstånd för hög säkerhet. KG-serien har ovanligt väldimensionerade frigångs- och krypströmsavstånd mellan anslutningarna vilka är utformade för enkel och tidsbesparande kabelanslutning. Tvångsbrytande huvudkontakter är standard.

Huvudbrytare och säkerhetsbrytare med nödfunktion finns med ett låsbart vred och skyddskåpa för alla inkommande anslutningar för brytartyper upp till KG315. KG210, KG250 och KG315 finns även med skyddskåpor för utgående anslutningar.

Huvudbrytare har svart vred. Säkerhetsbrytare rött vred med kontrasterande gul täckplatta.

fb Katalog 500: Huvudströmställare, underhållsströmställare, lastfrånskiljare
fb Katalog 150: KG-/KH-strömställare 20A - 315A