KG212-Switch

Hem » Huvudbrytare » upp till 110 KW » Skruvans- och Ringanslutning

 

KG-serien

KG-serien är utmärkta lastfrånskiljare. De är robusta och utformade för att användas som huvud- och underhållsbrytare för elverktyg, kopplingstavlor och instrumenttavlor.

KG-strömställare är extremt kompakta men har också ovanligt stora isolationsavstånd mellan öppna kontakter för högsta säkerhet. KG-strömbrytare har ovanligt väldimensionerade frigångs- och krypströmsavstånd mellan anslutningarna vilka är utformade för enkel och tidsbesparande kablering. Tvångsbrytande huvudkontakter är standard.

Huvudbrytare och huvudbrytare med nödfunktion har ett hänglåsbart vred och skyddskåpa för alla inkommande anslutningar för brytartyper upp till KG317. KG212 upp till KG317 finns även med skyddskåpor för utgående anslutningar.

fb Katalog 150: KG-/KH-strömställare 20A - 315A