KG64-Switch
Hem » Huvudbrytare » upp till 37 KW » Skruvanslutning

 

KG-serien

KG-serien är en lastfrånskiljare som med sin robusta utformning kan användas som huvud- och underhållsbrytare för elverktyg, kopplings- och instrumenttavlor.

KG-strömbrytare har ovanligt väldimensionerade frigångs- och krypavstånd mellan anslutningarna vilka är också är utformade för enkel och tidsbesparande anslutning. Tvångsbrytande huvudkontakter är standard.

Huvudbrytare (svart vred) och säkerhetsbrytare med nödfunktion (rött vred med gul frontskylt) levereras med hänglåsbart vred. KG80 och KG100 kommer att erbjudas med skyddskåpor för inkommande anslutningar och KG64 med fingerskyddade anslutningar.

fb Katalog 500: Huvudströmställare, underhållsströmställare, lastfrånskiljare
fb Katalog 150: KG-/KH-strömställare 20A - 315A