Säkerhets & huvudbrytare

Huvudbrytare och säkerhetsbrytare

Huvudbrytare och säkerhetsbrytare
med nödfunktion i kapsling

Underhålls- och säkerhetsbrytare består av lastfrånskiljare i höghållfasta plastkapslingar utformade med extra utrymme för enkel kabelanslutning. Kapslingarna är fullt isolerade enligt IEC 364-4-41, HD 384.4.41 S2 och VDE 0100-410. Varje kapsling har antingen utbrytbara införingshål för metriska gängor enligt EN 50262 eller metriskt gängade införingshål på över- och undersida. Med kapslingen levereras säkerhetsbrytare som är sammankopplade med locket för att förhindra att locket öppnas i START-läge.


fb Katalog: Underhållsbrytare för EMC-godkända anslutningar
fb Katalog 150: KG-/KH-strömställare 20A - 315A
fb Katalog 500: Huvudströmställare, underhållsströmställare, lastfrånskiljare
PDF Katalog: KF-strömställare upp till 32 A