Kraus & Naimer Specialströmställare
Bygg din
specialbrytare:
ONLINE:

Formulär:
Formular für kundenspezifische Schalter

Kraus & Naimers specialströmställare

Bortsett från utvecklingen av standardströmställare kan vi även anpassa utvecklingen av strömställare till kundens unika specifikationer och krav.

Kraus & Naimer är specialist på specialströmställare och har mer än 100 års erfarenhet inom detta segment.

Gruppen består av åtta fabriker och 18 helägda marknadsförande dotterbolag runt om i världen. Idag har Kraus & Naimer totalt ca 900 anställda och tillverkar årligen ca 4,3 millioner strömställare. Världens minsta kambrytare konstruerades enligt mottot: "Vi gjorde det bättre — nu gör vi det ännu bättre."

Lokala monteringsanläggningar för att uppfylla akuta behov ger ett mervärde till våra produkter. Monteringsanläggningarna garanterar att alla specialbeställningar levereras med minimal tidsförlust och även i överensstämmelse med kvalitetsstandarder. Detta har blivit vår nisch på marknaden. På så sätt kommer Kraus & Naimers fabrik närmare kunden, vilket innebär bättre och snabbare service med lägre kostnader

Spesifikasjoner/Spesialfunksjoner:
» Klassade från 10 A till 2400 A
» Lämpliga för brytning av växelström, brytning av likström på begäran
» Tillsatser som låsbrytare, hänglåsbara vred, brytare med återgång,
  elektromekanisk förregling, dörrkoppling och kapslingar m.m. finns tillgängliga

PDF Formulär för specialströmställare
PDF Formulär för specialströmställare (Mönster)